kropki
1
Wybierz termin
2
Wybierz bilet
3
Twoje dane
4
Koszyk
5
Płatność online

Regulamin rozgrywki ZAGRAJ z KLEKSEM!

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW "ZAGRAJ z KLEKSEM!"

za pośrednictwem strony internetowej http://bilety.bajkapanakleksa.pl

Definicje:

Bilet - dokument przekazywany w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail, upoważniający do wzięcia udziału w Rozgrywce

Kupujący – osoba, dokonująca zakupu Biletu

Program – oprogramowanie, będące własnością JuBlaMa, pozwalające na wzięcie udziału w Rozgrywce „ZAGRAJ z KLEKSEM!”

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszystkimi Załącznikami

Rozgrywka – wydarzenie on-line, zorganizowane przez JuBlaMa, polegające na wirtualnej, interaktywnej grze o charakterze rozrywkowo- edukacyjnym, w którym bierze udział wielu Użytkowników oraz Animator, pełniący rolę przewodnika i moderatora; przy wykorzystaniu Programu

Użytkownik – osoba, która bierze udział w Rozgrywce na podstawie biletu otrzymanego od Kupującego

 

 1. SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW

Sprzedaż i biletów prowadzi Planeta JuBlaMa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752524, REGON: 381772256, NIP: 9542798743, zwaną dalej „JuBlaMa””.

 1. Do dokonania zakupu online biletów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub posiadanie aktywnego konta w systemie biletowym dostępnym pod adresem: http://bilety.bajkapanakleksa.pl.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a JuBlaMa zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie http://bilety.bajkapanakleksa.pl:
 • rejestracji Kupującego,
 • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
 • Kupujący może zakupić bilet bez rejestracji w serwisie – zobowiązany jest podać wszystkie dane, jakie w takiej sytuacji są wymagane do uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą First - Data Polska S.A., kartą lub przelewem online,
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail,
 • otrzymania przez Kupującego dostępu do programu, umożliwiającego wzięcie udziału w Rozgrywce,
 • otrzymania przez Kupującego kodu, umożliwiającego dostęp do pobranego Programu.
 1. Po potwierdzeniu wpłaty, Kupujący otrzyma maila z biletami w załączniku w formie PDF. Bilety są numerowane.
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przez First Data Polska S.A., poprzez kartę płatniczą lub przelewem online.
 4. Bilety pozostają własnością JuBlaMa do czasu odnotowania przez JuBlaMa potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe JuBlaMa.
 5. Zapłata za zamówienie, która nie zostanie potwierdzona w ciągu 15 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Płatności za bilety obsługiwane są przez First Data Polska S.A. ,z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, za pośrednictwem portalu internetowego www.polcard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.7 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności - Firmę First Data Polska S.A., właściciela portalu polcard.pl /www.polcard.pl/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować.
 7. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego First Data Polska S.A.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 9. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia m.in. NIP, nazwę firmy, dane adresowe siedziby firmy, telefon.
 10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez JuBlaMa.
 11. Cena Biletu wstępu wynosi 15 zł.
 12. Bilet wstępu obowiązuje jednego Użytkownika.
 13. Bilet wstępu dotyczy jednorazowego wzięcia udziału w Rozgrywce w konkretnym dniu, o konkretnej godzinie i obejmuje dostęp wyłącznie na jednym urządzeniu.
 14. Rezerwacja biletów nie jest możliwa.
 15. Rejestrując się, Kupujący zobowiązany jest podać dane dotyczące: imienia, nazwiska, numer telefonu, adres e-mail.
 16. Bilet może zostać nabyty przez Kupującego i przekazany Użytkownikowi.
 17. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMANA BILETÓW

 1. Bilety nie podlegają zwrotowi.
 2. Nie istnieje również możliwość zmiany terminu.
 3. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowe: bilety@bajkapanakleksa.pl

3. PROGRAM

 1. Program udostępniony jest Kupującemu po zakupie Biletu, który jest niezbędny do wzięcia udziału w rozgrywce.
 2. Program został opracowany na zlecenie JuBlaMa i może być używany wyłącznie w połączeniu z zakupionym Biletem do jednorazowego wzięcia udziału w Rozgrywce, w wybranym przez Kupującego terminie.
 3. Warunki dostępu do programu, zostały opisane w par. 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Program jest przeznaczony do użytku wyłącznie niekomercyjnego, nie może być przekazywany innym Użytkownikom, którzy nie dokonali zakupu Biletu.
 5. Program jak i jego elementy m.in. komponenty wizualne, oprawa artystyczna, e, projekty, przedmioty, ścieżka muzyczna, efekty dźwiękowe, grafika, kod komputerowy, interfejs użytkownika, wygląd i sposób działania, mechanika programu, przebieg rozgrywki, klipy audio i wideo, tekst, układ, bazy danych, dane oraz wszelkie inne treści i wszystkie prawa własności intelektualnej oraz wszelkie inne dotyczące ich prawem przewidziane uprawnienia i prawa do eksploatacji są albo własnością  JUBLAMA albo są licencjonowane przez JUBLAMA.
 6. Program zostaje udostępniony Kupującemu na czas rozgrywki poprzez udzielenie przez JuBlaMa ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu. Kupujący nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów.
 7. JUBLAMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub aktualizacji w celu poprawy wydajności Programu. Zmiany te będą wiązały się z obowiązkowymi i/lub automatycznymi aktualizacjami.  W ramach tych aktualizacji i zmian JUBLAMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dostępu lub w ogóle usuwać pewne funkcje Programu.
 8. Kupujący oraz Użytkownik zobowiązują się nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie publikować, nie użyczać, nie wynajmować, nie sprzedawać, nie licencjonować sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Programie lub pozyskanych za niego pośrednictwem oraz nie tworzyć na bazie w/w treści utworów zależnych.
 9. Kupujący oraz Użytkownik zobowiązują nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń Programu; nie używać programów typu „robot”, „spider” lub „cracker” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do Programu.
 10. Jakość obrazu, dźwięku i funkcjonalności Programu mogą różnić się w zależności od urządzenia Użytkownika i zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja Użytkownika i/lub dostępna przepustowość łącza internetowego.
 11. Program korzysta z transmisji danych. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu. W celu uzyskania informacji na temat ewentualnych opłat z tytułu transmisji danych, należy skontaktować się z dostawcą Internetu.
 12. Jeżeli Użytkownik lub Kupujący rażąco naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, JUBLAMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Programu. Przez naruszenie istotnych postanowień Regulaminu rozumie się naruszenie, które może wywołać znaczną szkodę dla JUBLAMA lub dla innych użytkowników Programu, jak również naruszenie postanowień reguł określonych w niniejszym regulaminie.

4. DOSTĘP DO PROGRAMU

 1. Po dokonaniu zakupu biletu, Kupujący, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, otrzyma link do pobrania Programu.
 2. Aby wziąć udział w Rozgrywce, konieczna jest instalacja Programu na komputerze stacjonarnym lub laptopie, z dostępem do mikrofonu i głośników. Instalacji Programu dokonuje Użytkownik.
 3. Nie ma możliwości instalacji Programu na innych urządzeniach, w tym urządzeniach mobilnych oraz na urządzeniach z systemem operacyjnym innym niż Windows.
 4. Instalacja Programu jest możliwa, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań sprzętowych:
  • SYSTEM OPERACYJNY: Windows  10
  • PROCESOR: Intel Core i5 min. 4-rdzeniowy
  • RAM: 8GB
  • KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
  • RAM KARTY GRAFICZNEJ: 2GB
  • MIEJSCE NA DYSKU: 3GB
  • MINIMALNA PRĘDKOŚĆ INTERNETU: 10Mb/s
 5. Spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych jest wystarczające do udziału w Rozgrywce. W celu osiągnięcia jak najlepszych wrażeń z Rozgrywki i płynnej gry konieczne będzie spełnienie zalecanych wymagań sprzętowych:
  • SYSTEM OPERACYJNY: Windows  10
  • PROCESOR:  Intel Core i5 min. 4-rdzeniowy
  • RAM: 8GB
  • KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 780M
  • RAM KARTY GRAFICZNEJ: 4GB
  • MIEJSCE NA DYSKU: 3GB
  • PRĘDKOŚĆ INTERNETU: 100Mb/s
 6. Wraz z linkiem z dostępem do Programu, Kupujący otrzymuje oraz Zasady udziału w rozgrywce Kupujący jest zobowiązany do przekazania Użytkownikowi informacji zawartych we wszystkich otrzymanych materiałach.
 7. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Ostrzeżeniami zdrowotnymi.

5. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU

 1. W celu dokonania rejestracji w Programie, wymagane będzie podanie danych Użytkownika: Adres Email, Hasło, Nick
 2. JuBlaMa automatycznie gromadzi raporty na temat błędów i awarii Programu.
 3. Dane gromadzone przez JuBlaMa są przechowywane na serwerze JuBlaMa.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem jego konta w Programie. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec ewentualnemu przejęciu przez nieuprawnione osoby, Użytkownik powinien sprawować kontrolę nad urządzeniem, na którym Program został zainstalowany oraz nie ujawniać nikomu hasła dostępu do Programu.
 5. Użytkownik może korzystać z Programu wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego dokonania zakupu Biletu na wydarzenie, odbywające się w konkretnym terminie.

6. INFORMACJE NA TEMAT ROZGRYWKI

 1. Rozgrywka jest odpowiednia dla dzieci, które posiadają umiejętność płynnego czytania. Mogą one wziąć w niej udział samodzielnie, bez rodzica czy opiekuna.
 2. W przypadku dzieci, które nie czytają płynnie, zalecana jest asysta rodzica lub opiekuna podczas Rozgrywki.
 3. Korzystając z funkcji społecznościowych, takich jak czat, wszelkie ujawnione przez Użytkownika informacje dźwiękowe, wizualne lub elektroniczne mogą zostać odczytane, skopiowane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych graczy i mogą stać się publicznie dostępne.
 4. Informacje dotyczące profilu Użytkownika w grze i sposobu gry oraz statystyki są widoczne dla innych graczy w przypadku konkretnej Rozgrywki.
 5. Rozgrywka każdorazowo jest moderowana. Moderator posiada możliwość wyciszenia Użytkownika w przypadku jakichkolwiek zachowań, niezgodnych z Zasadami udziału w Rozgrywce.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej JuBlaMa nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. JuBlaMa zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem bajkapanakleksa.pl a także zgodnie z RODO.
 3. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
 4. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownik bierze udział w Rozgrywce.
 5. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 6. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 7. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sprzętu posiadanego przez Użytkownika, a używanego do udziału w Rozgrywce.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej.

 

 

Ostrzeżenia dotyczące zdrowia

OSTRZEŻENIA: PRZECZYTAJ, ZANIM ROZPOCZNIESZ ROZGRYWKĘ

Przed uruchomieniem Programu lub zezwoleniem swojemu dziecku na jego uruchomienie należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Ostrzeżenia zdrowotne dotyczące epilepsji:

Ekspozycja na określone rodzaje błyskających świateł, wzory świateł lub nawet natężenia światła mogą spowodować u niektórych osób napady epileptyczne lub utratę przytomności. Podobny atak może zostać wywołany przez działanie konkretnych bodźców, wyzwalanych przez oglądanie obrazu telewizyjnego lub granie w określone rodzaje gier wideo. Do sytuacji takiej może dojść również w przypadku, kiedy u danej osoby nie stwierdzono dotychczas epilepsji ani nie doświadczyła ona wcześniej ataku epileptycznego. Jeśli u kogokolwiek w rodzinie Użytkownika, kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z epilepsją w przypadku ekspozycji na błyskające światło lub natężenie światła, przed przystąpieniem do Rozgrywki należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u dziecka w trakcie uczestnictwa w Rozgrywce wystąpi którykolwiek z symptomów, takich jak zawroty głowy, nieostre widzenie, skurcze mięśni, drganie powiek, utrata przytomności, dezorientacja, mimowolne ruchy lub drgawki, należy NATYCHMIAST PRZERWAĆ udział w Rozgrywce i skontaktować się z lekarzem.

Pozostałe środki ostrożności:

Podczas uczestnictwa w Rozgrywce, należy zastosować poniższe środki ostrożności:

 • Do udziału w rozgrywce najlepiej wykorzystywać niewielki ekran.
 • Nie należy uczestniczyć w Rozgrywce w stanie zmęczenia lub niedoboru snu.
 • Nie wolno uczestniczyć w Rozgrywce, będąc pod wpływem leków, narkotyków lub innych substancji odurzających.
 • Słuchanie głośnego dźwięku przez słuchawki grozi utratą słuchu.
 • Podczas udziału w Rozgrywce należy utrzymywać wygodną pozycję ciała, aby uniknąć dyskomfortu.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu, należy przerwać udział w Rozgrywce.

OSTRZEŻENIE

Czynności wykonywane podczas Rozgrywki są wykonywane przez postaci wirtualne i nie należy ich powtarzać w rzeczywistości. Tego typu zachowania grożą poważnymi urazami lub szkodami materialnymi.

 

Trwa komunikacja Trwa komunikacja